Księgi Wieczyste i Krajowy Rejestr Karny po zmianach

Księgi Wieczyste i Krajowy Rejestr Karny po zmianach

Księgi wieczyste przedstawiają stan prawny nieruchomości ,przyczynia się to do ustalenia  prawa do nabycia  danej nieruchomości .Prowadzone są przez wydziały  ksiąg wieczystych  w sądach rejonowych  właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Tworzy się je dla nieruchomości nie dla właściciela  czyli  jedna osoba może zostać wskazana  jako właściciel w kilku księgach wieczystych , ale prawo własności powinno zostać wskazane tylko w jednej księdze wieczystej .Strukturę ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece , oraz dodatkowo Rozporządzenie MS z 17 września 2001 w sprawie  prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Natomiast  KRK stanowi bazę danych osób karanych i podmiotów zbiorowych. Ustala czy sprawca dopuścił się przestępstwa po raz pierwszy i czy miał już wcześniej do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Dotychczasowa forma Krk i ksiąg wieczystych odbywała się na zasadzie   tradycyjnego dokumentu procedura uzyskania zaświadczenia lub  wpisu do księgi wieczystej zachowywała swój określony termin co przyczyniało się do wydłużenia postępowania. Prace związane z ulepszaniem działalności administracji przyczyniły się do  wprowadzenia usług  drogą elektroniczną obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości  Na podstawie nowelizacji ustawy  regulujących  księgi wieczyste i Krk wprowadzono zmiany dotyczące dostępu do ksiąg wieczystych i zaświadczeń z KRK. Nowa regulacja została wprowadzona z dniem 1 lipca b.r, dotyczy zarówno wpisów z ksiąg wieczystych jak i zaświadczeń z Krk . W przypadku ksiąg wieczystych   po dokonaniu opłaty możemy pobrać ze strony internetowej plik  z odpisem księgi wieczystej , po wydruku ma moc dokumentu tak jak tradycyjny odpis. Umożliwia to także składanie wniosku o wydanie dokumentu drogą elektroniczną który następnie będzie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych drogą pocztową.

Elektroniczna forma dokumentu pozwala na weryfikację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , jak również wydruk poprzedza fakt wydania przez Centralna Informacje Ksiąg Wieczystych  dokumentu w celu jego sprawdzenia czy treść nie uległa zmianie .Korzystanie ze elektronicznej księgi wieczystej  pozwala również na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego .Notariusze, komornicy sądowi będą mogli w tej formie odszukać  dane nieruchomości i jej księgę wieczystą sugerując się różnymi kryteriami czyli adres, imię i nazwisko, czy chociażby PESEL.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny to zapewnienie korzystania z lepszej usługi dla obywateli , przedsiębiorców i instytucji którzy uzyskują odpowiedzi z KRK przez Internet .Tradycyjna metoda poprzedzona jest złożeniem wniosku  w Biurze Informacji KRK lub Punktu Informacyjnego KRK .Dodatkowym atutem jest  obniżenie kosztów za wydanie zaświadczenia , które dotychczas kosztowało 50 zł , a za uzyskanie informacji o osobie 100 zł –teraz opłata została ustalona jako jedna wartość w obu przypadkach wydania dokumentu na kwotę 30 zł przy zachowaniu formy papierowej , w przypadku złożenia przez Internet 20 zł. Aby uzyskać zaświadczenie drogą elektroniczną należy założyć konto  osoby fizycznej lub instytucji na elektronicznej platformie usług . Logowanie następuje poprzez login i hasło , aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić stosowny formularz i opłacenie go przez platformę, podpis takiego formularza następuje przez elektroniczny podpis lub profil zaufania w ePUAP. Biuro Informacyjne  KRK sprawdza w bazie danych  osobę i udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Odbiorca w tym przypadku otrzyma  plik  w którym zapisany zostanie formularz zaświadczenia, który będzie mógł wydrukować. Elektroniczny KRK  umożliwia również instytucją  państwowym składanie zapytań  i uzyskanie dostępu do systemu. Doręczenie  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za doręczone na podstawie daty  wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu  odbioru , jeżeli nie otrzymamy takiego potwierdzenia  należy uwzględnić  14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. Wszystkie dokumenty wydawane za pośrednictwem elektronicznych usług muszą być opatrzone elektronicznym podpisem osoby uprawnionej do jego wydania.

Polecane

Najnowsze