Jak działa outsourcing pracowniczy? Kto skorzysta na tej formie współpracy w biznesie?

Jak działa outsourcing pracowniczy? Kto skorzysta na tej formie współpracy w biznesie?

Polska jest jednym z krajów, gdzie koszt utrzymania pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest relatywnie wysoki. Stwarza to spore problemy dla firm, które chcą się szybko rozwijać. Czy sensowną alternatywą jest outsourcing pracowniczy? Sprawdźmy! 

Co to jest outsourcing pracowniczy?

Jest to model pozyskiwania pracowników ze źródeł zewnętrznych, czyli — w pewnym uproszczeniu — spoza firmy. Outsourcing może polegać na przekazaniu wybranych procesów, ale i całych działów i ich zadań poza przedsiębiorstwo, co powinno prowadzić do optymalizacji kosztów i jednoczesnego podniesienia standardu świadczonych usług. 

Warto zwrócić uwagę na to, że definicja outsourcingu nie jest jednoznacznie określona w obowiązującym w Polsce systemie prawnym. Jest ona raczej nieostra, a przez to pozostawia pewne pole do interpretacji dla organów administracji państwowej.

Jeśli chcemy uniknąć konieczności opłacania składek zdrowotnych lub tłumaczenia się przed urzędem skarbowym, dlaczego odliczamy VAT od tej usługi, to warto zdecydować się na współpracę z profesjonalistami. Ceniona firma, która wesprze nas w outsourcingu pracowniczym to na przykład Kono.jobs.

Nie brakuje osób, które wpisują w wyszukiwarkę takie zapytania, jak outsourcing pracowniczy podstawa prawna. Bez wątpienia bardzo dużą rolę w popularyzacji tego modelu współpracy biznesowej odegrał wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2019 roku (sygnatura akt: II UK 103/18). Doprecyzował on szereg kwestii, które do tej pory były osią sporu między przedsiębiorcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Na właścicieli firm wciąż czyha jednak wiele pułapek, które mogą skutkować koniecznością opłacania zaległych składek zdrowotnych. Jedną z nich jest tak zwany pozorny outsourcing pracowniczy. To zjawisko, kiedy firma przejmuje samych pracowników, bez pomieszczeń czy parku maszynowego. 

Jeśli organom aparatu państwowego uda się wykazać, że firma spełniła przesłanki, które pozwalają na uznanie outsourcingu za pozorny, to jest bardzo prawdopodobne, że ZUS upomni się o zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego, a fiskus zweryfikuje wysokość podatku dochodowego. Bardzo dużym problemem może być też zanegowanie niektórych faktur, jakie wcześniej wystawiliśmy wybranym kontrahentom, z którymi współpracujemy. Współpraca z takimi firmami, jak Kono.jobs, minimalizuje to ryzyko niemal do zera.

Leasing a outsourcing pracowniczy — czy to różne nazwy tego samego modelu zatrudnienia?

Nie, to dwie zupełnie inne metody pozyskiwania pracowników. Główną różnicą jest kwestia nadzoru osobowego. W outsourcingu te osoby podlegają firmie zewnętrznej, zwykle agencji pośrednictwa pracy. Leasing to zupełnie inna struktura zarządzania pracownikami, która ma o wiele lepsze umocowanie od strony formalno-prawnej. Można tu wskazać m.in. na ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Outsourcing daje większe możliwości w zakresie elastycznego zarządzania załogą. Jeśli dany pracownik nie spełnia oczekiwań, to niemal w dowolnej chwili można zastąpić go inną osobą, która z marszu powinna przejąć jego zadania w firmie.

Dlaczego skorzystamy na outsourcingu pracowniczym?

Przede wszystkim dlatego, że oszczędności są tutaj rozpatrywane w dwóch płaszczyznach: finansowej oraz czasowej. Na firmowym koncie zostanie więcej pieniędzy ze względu na mniejsze obciążenie fiskalne, niż ma to miejsce w przypadku osób zatrudnianych na umowę o pracę.

Zyskamy też sporo czasu, ponieważ cały proces pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników bierze na siebie agencja pośrednictwa pracy. Nie trzeba organizować naborów czy martwić się o dane osobowe, w tym CV czy podania o pracę. Dla wielu działalności to ogromny atut.

Artykuł partnerski

Polecane

Najnowsze