Jakie przepisy prawa, ustawy musi znać księgowa?

Jakie przepisy prawa, ustawy musi znać księgowa?

Praca księgowej najczęściej kojarzy się głównie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych firmy. Zawód ten jednak jest dużo bardziej skomplikowany. W obecnym czasie księgowa musi posiadać szeroką wiedzę prawną nie tylko z dziedziny rachunkowości, ale również i podatków.

Jak aktualnie wygląda zawód księgowej?

W przeszłości zawód księgowej opierał się głównie na liczeniu przychodów i wydatków firmy. Obecnie czynność ta nie jest już tak czasochłonna, jak kiedyś, ale za to pojawiły się nowe obowiązki. Księgowa musi znać wiele ustaw oraz rozporządzeń dotyczących już nie tylko rachunkowości, ale również podatków, a nawet kredytów.

Dlatego prowadząc firmę, warto zatrudnić księgową, która oprócz biegłości w rachunkowości, posiada również sporą wiedzę na temat podatków. Przykładem takiego specjalisty są m.in. Teresa Sykulska i jej współpracownicy, którzy dla swoich klientów są przede wszystkim partnerem w biznesie, wsparciem. Księgowa Teresa Sykulska jest również doradcą podatkowym, który od wielu lat podpowiada przedsiębiorcom, w jaki sposób płacić niskie podatki zgodnie z prawem.

Jakie przepisy prawa, ustawy musi znać księgowa?

Przepisy prawne, które musi znać księgową dotyczą w większym stopniu prawa podatkowego, a nie rachunkowości. Podstawowymi aktami prawnymi, jakie powinna znać księgowa, to trzy akty prawne dotyczące podatków: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa o podatku od towarów i usług. Z kolei w dziedzinie rachunkowości najważniejszy akt prawny jest tylko jeden i jest nim Ustawa o rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości

Jest to podstawowy akt prawny, który musi znać księgowa. Ustawa ta określa, w jaki sposób powinna być prowadzona rachunkowość w firmie. Warto wiedzieć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdej firmy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przepisy dotyczące prawa podatkowego potrafią zmieniać się z roku na rok. Księgowa musi na bieżąco orientować się we wszystkich zmianach dotyczących podatków, żeby w prawidłowy sposób obliczyć dochody pracowników firmy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Jest to kolejny akt prawny dotyczący podatków, na temat którego księgowa powinna mieć dużą wiedzę. Musi ona bowiem w prawidłowy sposób obliczyć podatek CIT, który powinny zapłacić wszelkie osoby prawne oraz spółki kapitałowe.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Jest to akt prawny, który określa naliczanie i zapłatę podatku VAT. Księgowa musi posiadać gruntowną wiedzę na temat tego, jakie stawki VAT obejmują konkretne produkty oraz w jakim terminie należy zapłacić ten podatek w urzędzie skarbowym.

Inne akty prawne, które powinna znać księgowa

W zależności od rodzaju działalności firmy, księgowa powinna znać czasami także inne akty prawne niż te wymienione powyżej. Przykładem może być księgowa, która prowadzi rachunkowość firmy z branży spożywczej. Musi wtedy znać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Z kolei w niektórych sytuacjach od księgowych wymaga się znajomości Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując, księgowa obecnie musi posiadać dość gruntowną wiedzę na temat prawa i dobrze jest, jeśli posiada np. wykształcenie dotyczące podatków. Potwierdzeniem jej umiejętności może być zdany egzamin na doradcę podatkowego. Sama wiedza na temat kilku ustaw może nie wystarczyć, ponieważ obowiązki księgowej, a co za tym idzie, wiedza potrzebna do wykonywania obowiązków, może się różnić w zależności od firmy.

Polecane

Najnowsze