Jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca?

Jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca?

Unieważnienie kredytu frankowego warto powierzyć w ręce specjalistów, np. fretuslegis.pl
Unieważnienie kredytu frankowego

Kredyty udzielane we frankach szwajcarskich przed laty były niezwykle popularne, decydowały się na nie zarówno osoby prywatne, jak i prowadzące firmy. Wraz z drastyczną zmianą sytuacji na rynku finansowym, stały się one niezwykle niekorzystne. Czy i jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca? Sprawdziliśmy to!

Czy przedsiębiorca ma prawo do unieważnienia umowy frankowej?

Główny problem umów frankowych, jak i powodem ogłaszania ich nieważności są klauzule abuzywne. Określone zostały one w przepisach prawa konsumenckiego. Oznacza to, że nie dotyczą przedsiębiorców (za wyjątkiem jednoosobowych przedsiębiorstw). Warto jednak zaznaczyć, ze zgodnie z prawem inne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, takie jak spółki osobowe i spółki kapitałowe mogą domagać się unieważnienia umowy tak jak konsument. Trzeba podkreślić, że działanie tego typu może być zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku osób fizycznych. Unieważnienie kredytu frankowego warto powierzyć w ręce specjalistów, np. fretuslegis.pl, którzy mają wiedzę i doświadczenie w sprawach frankowych. Pozwala to na jak najlepsze przygotowanie i reprezentowanie klienta, a co za tym idzie wywalczenie korzystnego wyroku.

Jakie argumenty może wykorzystać przedsiębiorca w sprawie frankowej?

Banki udzielały konsumentom oraz przedsiębiorcom 2 rodzajów kredytów frankowych – denominowanych i indeksowanych. W pierwszym przypadku umowa kredytu nie wskazywała kwoty zobowiązania w złotówkach, a we frankach szwajcarskich. Jest to wystarczający powód do unieważnienia umowy kredytowej. W przypadku kredytów indeksowanych sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana, jednak kredytobiorca będący przedsiębiorcą wciąż ma prawo starać się o uznanie nieważności podpisanej umowy. Wielu z nich decyduje się na skorzystanie z możliwości złożenia pozwu bazującego na zarzucie umowy niezgodnej z ustawą i sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to w szczególności kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie po 2011 roku. Ponadto zdaniem wielu prawoznawców zawierane kontrakty były sprzeczne z zasadami obrotu gospodarczego i uczciwości, a także łamały zasadę wzajemnego zaufania. W aktach spraw frankowych znaleźć można także argumenty, takie jak:

  • nieprawidłowo stosowany LIBOR,
  • niejasne ustalanie kursu przeliczeniowego,
  • brak możliwości negocjacji umowy,
  • charakter instrumentu finansowego umowy, który nie powinien mieć zastosowania w kredytach.

Wyroki, które zapadły na korzyść kredytobiorców-przedsiębiorców w przeszłości

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy od dłuższego czas wytaczają pozwy bankom w sprawie kredytów frankowych i wygrywają je. Przełomowym przykładem w tym aspekcie powinna być sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (wyrok z 15 stycznia 2021 roku, sygn. akt: XXV C 995/18). W czasie jej trwania, pomimo uznania kredytobiorcy za przedsiębiorcę zastosowanie miał art. 58 KC odnoszący się do nieważności. Argumentem w sprawie był sposób sformułowania klauzul indeksacyjnych, które dotyczyły przewalutowania na potrzeby wykonywania umowy. Kolejnym z wyroków, który warto znać, są te Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 października 2018 roku (sygn. akt: XXIII Ga 986/18) oraz z 8 listopada 2019 (sygn. akt: XXV C 762/19), gdzie pomimo braku statusu konsumenta kredytobiorcy umowa mogła zostać uznana za nieważną.

Polecane

Najnowsze