Korupcja gospodarcza

Korupcja gospodarcza

Korupcja gospodarcza to wszelkie akty przekupstwa które mogą wpływać na przebieg i realizację  różnych  działalności gospodarczych , może też pojawić się  w formie łapówki  którą trudno  wychwycić. W myśl art. 1 ust.3 ustawy o  Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pojęcie korupcji  posiada szeroki zakres znaczenia ,obejmuje min. obiecywanie, wręczanie ,żądanie   czy tez przyjmowanie  bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych w zamian za działanie  lub zaniechanie działania  w wykonywaniu funkcji publicznej .Możemy wyróżnić korupcje :

 • Wypadek mniejszej wagi – za który grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2. 

  Jeśli więc wystąpią odpowiednie okoliczności udzielenia korzyści majątkowych, albo ich przyjęcia, np. gdy przyniosły niską szkodliwość społeczną, to można spodziewać się, że wpłynie to łagodząco na wyrok sądu.

 • Typ kwalifikowany – za wyrządzenie znacznej szkody majątkowej podlega pozbawieniu wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

  Znamienne jest tutaj pojęcie szkody, czyli wysokości straty wyrządzonej przedsiębiorstwu (bądź też innej jednostce gospodarczej), w której sprawca reprezentował, pełnił ważne funkcje albo po prostu zajmował stanowisko. Przypominamy, że w chwili obecnej znaczna szkoda majątkowa to kwota przekraczająca 152.000zł.

  Korupcja gospodarcza stanowi przeszkodę w  rozwoju ekonomicznym   ale także  handlowym  w szczególności cen które wzrosły i nie są ekonomicznie uzasadnione ma to związek z naruszeniem zasady konkurencji  co przyczynia się do  obniżenia wydajności pracy przedsiębiorstwa .Osłabienie to  powoduje niszczenie wolnego handlu  co doprowadza do kryzysów  społecznych i ekonomicznych.

  Korupcja może również występować wewnątrz sektora publicznego , w sektorze prywatnym lub między tymi podmiotami, natomiast relacje  zachodzące miedzy przedstawicielami  podmiotów działających  w tych sektorach   lub grupami  przedstawicieli . Mogą także działać w interesie określonych podmiotów , lub własnym . Wewnątrz sektora publicznego korupcja może występować  w sferach   gdzie podejmowane są  decyzje gospodarcze w szczególności dotyczące koncesji,  licencji i pozwoleń. Bardzo często  korupcja może pojawić się również w stosunku do  przedsiębiorców w sferze biznesowej w szczególności w sferze uzyskania lepszej pozycji konkurencyjności  .Korupcja w sektorze prywatnym dotyczy głownie obrotu gospodarczego w szczególności gdy   kierownik w jednostce organizacyjnej  wykonuje działalności  gospodarcza  lub jednocześnie  pracuje  na umowę zlecenie  , dzieło i udziela korzyści majątkowej  osobie nieuprawnione. Korupcja ta może występować w postaci korupcji  menadżerskiej  naruszając prawa przedsiębiorcy  w postaci interesów gospodarczych  , prawidłowego funkcjonowania i zaufania  społecznego .

  Przedsiębiorcy którzy prowadzą działalności gospodarczą w nieuczciwy sposób mogą spodziewać się :

  1. odpowiedzialności  karno – cywilnej

  2. groźby ujawnienia nielegalnych działań, w przypadku korzystania z „pomocy” środowisk przestępczych, co z kolei wpływa na obniżenie bezpieczeństwa pracowników i mienia firmy.

Polecane

Najnowsze