Krajowy System Usług

Głównym zadaniem KSU jest  rozwój przedsiębiorczości poprzez  zapewnienie  najwyższej jakości usług  w poszczególnych obszarach wsparcia przedsiębiorców. Przedsiębiorcy  którzy są zainteresowani korzystaniem z ośrodków KSU  mogą uzyskać dostęp do usług: 

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wsparciem ośrodków Krajowego Systemu Usług, mogą skorzystać z usług: 

 • informacyjnych – dla przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą,

 • informacyjnych – opieka nad klientem w korzystaniu z usług specjalistycznych KSU

 • doradczych – asysta w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

 • doradczych – o charakterze proinnowacyjnych (Krajowa Sieć Innowacji KSU)

 • finansowania w zakresie udzielania pożyczek – usługi umożliwiające uzyskanie finansowania zewnętrznego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

 • finansowania w zakresie udzielania poręczeń – usługi umożliwiające uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia kredytów lub pożyczek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

  Usługi  KSU  dla klientów są bezpłatne  natomiast pozostałe  częściowo odpłatne lub dofinansowane ze środków publicznych. Usługi są oparte na działalności lokalnych i regionalnych  podmiotów które są nastawione na rozwój przedsiębiorczości .

  Ośrodki działające w ramach KSU prowadzą wyspecjalizowane usługi na rzecz min :

  Punkt konsultacyjnyKSU- są dostępne usługi doradcze asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczone przez Punkty Konsultacyjne KSU. Usługa składa się z II etapów , w pierwszej kolejności dokonuje się diagnozy  potrzeb biznesowych klienta , kolejnym jest wsparcie  doradcze w zakresie rozwoju firmy. Czas realizacji usługi dla każdego klienta jest szacowany przez osoby Konsultantów na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta

 • Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU– Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji udzielają wsparcia przedsiębiorcom, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań dla swojej działalności. Konsultanci KSI KSU w pierwszej kolejności dokonują analizy potencjału produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę pod kątem innowacji i rozwoju technologicznego, a następnie zaproponują i pomogą wdrożyć innowacyjne rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy i do aktualnej sytuacji na rynku. Dzięki usłudze świadczonej przez KSI KSU przedsiębiorca może zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

 • Fundusze Pożyczkowe współpracujące w ramach KSU  – fundusze pożyczkowe oferują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Z oferty funduszy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją działalność poprzez inwestycje, ale napotykają na trudności w uzyskaniu zewnętrznego finansowania.

 • Fundusze Poręczeniowe współpracujące w ramach KSU– poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Podmioty świadczące usługę w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstw – usługa doradczo-szkoleniowa skierowana do osób prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, potrzebujących wsparcia w zarządzaniu aktywami i pasywami.

Polecane

Najnowsze