Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Celem tego świadczenia jest dostarczenie matce środków utrzymania, których z powodu czasowego zaprzestania pracy, nie uzyskuje.

Nie każda rodząca kobieta nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem jego nabycia jest przyjście na świat potomstwa podczas trwania ubezpieczenia chorobowego ( ewentualnie w okresie urlopu wychowawczego). Prawo takie może zostać nabyte również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie albo w ramach rodziny zastępczej (art. 29 w/w ustawy).

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym obecnie przez 20 tygodni po porodzie. Ogólną zasadą jest, iż pobierany jest przez okres trwania urlopu macierzyńskiego ( urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy to ojciec zajmuje się opieką nad dzieckiem). Przysługuje on w wysokości 100 % wynagrodzenia.

Podmiotem uprawnionym do pobierania zasiłku macierzyńskiego jest w pierwszej kolejności matka dziecka. Zasiłek ten może być przyznany również ojcu lub innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku, gdy matka umrze, dziecko porzuci bądź skróci urlop macierzyński, jednak taka możliwość przewidziana jest dopiero po 14 tygodniach pobierania przedmiotowego zasiłku. Istotne jest, że aby prawo do zasiłku macierzyńskiego mogło zostać przez matkę przekazane na innego członka rodziny niezbędne jest aby ta osoba podlegała ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo ojca do zasiłku macierzyńskiego jest prawem pochodnym od prawa tego przysługującego matce dziecka. Ojciec musi nabyć to prawo wcześniej, poprzez trwanie w stosownym stosunku ubezpieczeniowym ale nabędzie je jedynie w przypadku, gdy nie zostanie ono zrealizowane przez matkę. Jeżeli np. matka dziecka zdecyduje się na powrót do pracy po 14 tygodniach trwania urlopu macierzyńskiego to ojciec nabędzie prawo do pobierania zasiłku przez pozostały, niewykorzystany okres. Warto wskazać, że zgodnie z obowiązującym prawem ojciec dziecka posiada swoje własne prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 2 tygodni następujących bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Polecane

Najnowsze