Jesteś w: Strona główna > Prawo Autorskie > Artykuły

Prawo Autorskie

Artykuły

 • Spory o nazwy domen internetowych 20/03/2012

  Spory o nazwy domen internetowych

  Funkcją domen internetowych jest ułatwienie wyszukiwania informacji w sieci internet. Nazwy domen internetowych pełnią równocześnie podobną rolę jak inne oznaczenia odróżniające, używane w obrocie gospodarczym. Od strony technicznej domena jest elementem adresu DNS, wykorzystywanego do opisywania urządzeń w internecie. Serwery nazw domenowych DNS (Domain Name Server) opierają się na systemie numerycznym. Adres IP (Internet Protocol), podobnie jak domena, jest unikatowy - występuje tylko raz i pozwala identyfikować każdy komputer w sieci. Można więc stwierdzić, że w miejsce systemu numerycznego, przypominającego trudny do zapamiętania numer telefonu, funkcjonuje równolegle system domen internetowych, ułatwiających wyszukiwanie adresatów w wirtualnej przestrzeni. więcej >>

 • Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej 14/03/2012

  Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej

  Ochrona prawa do wizerunku jest zaliczana do postaci ochrony interesów osobistych (art. 23-24 k.c.). Coraz częściej dokonywane komercyjne wykorzystanie wizerunku może jednak prowadzić do przyporządkowania tego prawa do ochrony interesów majątkowych, co na ogół dotyczy osób powszechnie znanych. Granice zakresu dopuszczalnego rozpowszechniania cudzego wizerunku wyznaczone przez art. 81 ust. 2 pkt 1 pr. aut. stanowią, że: "Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych". więcej >>

 • Usprawnienia w przedsiębiorstwie za pomocą projektów racjonalizatorskich 03/02/2012

  Usprawnienia w przedsiębiorstwie za pomocą projektów racjonalizatorskich

  Usprawnianie istniejących już rozwiązań można śmiało nazwać, jeśli nie motorem postępu, to przynajmniej istotną jego częścią. Wzrost efektywności urządzeń technicznych lub rozwiązań organizacyjnych jest celem, dla którego wyróżnia się w polskim prawie projekty racjonalizatorskie. więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

  Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

  W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

 • Piractwo komputerowe 29/11/2011

  Piractwo komputerowe

  Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez komputera, "komputeryzacja" zawładnęła niemal każdym aspektem naszego życia. Jako zjawisko jest ona postrzegana pozytywnie, jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że często może być źródłem nawet nieświadomego konfliktu z prawem. więcej >>

 • Pojęcie i rodzaje plagiatu 24/11/2011

  Pojęcie i rodzaje plagiatu

  W dzisiejszych czasach kradzież już nie tylko wiąże się z przedmiotami materialnymi, obecnie możemy ukraść prawie wszystko łącznie z cudzymi pomysłami i utworami, a plagiat możemy uznać za zmorę XXI wieku. więcej >>

 • Autoryzacja: zbędny relikt PRL-u czy gwarancja rzetelnej debaty? 07/11/2011

  Autoryzacja: zbędny relikt PRL-u czy gwarancja rzetelnej debaty?

  Świat żywi się newsem. To, co w danej chwili jest nowością, za chwilę może być już nieaktualne i bezwartościowe. Czy w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na autoryzację, czyli uprawnienie osoby udzielającej informacji do skorygowania własnej wypowiedzi? Dla jedynych autoryzacja stanowi relikt PRL-u i poważne naruszenie wolności prasy. Dla innych jest niezbędną gwarancją rzetelnej i prawidłowej debaty publicznej. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II 19/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II

  Ustawa prawo prasowe przewiduje również szereg sankcji w związku z przestępstwami tzw. porządkowo – prasowymi. Art. 3 pr. pras. zakazuje pracownikowi poligrafii oraz kolportażu możliwości ograniczania ani w jakikolwiek inny sposób utrudniania drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I 03/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I

  Odpowiedzialność karna jest ściśle określona w przepisach kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku) i innych ustaw szczegółowych jak np. prawo prasowe, prawo autorskie itp. Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku) przewiduje w art.37 : „Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Pierwszeństwo będą miały przepisy prawa prasowego, natomiast w kwestiach, które nie zostały w tej ustawie uregulowane będzie miał zastosowanie kodeks karny. więcej >>

 • Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji 06/06/2011

  Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji

  Treść umowy licencyjnej musi określać, w sposób precyzyjny, pola eksploatacji, na których utwór będzie mógł być wykorzystywany przez licencjobiorcę, a także powinna zawierać postanowienia co do zakresu, miejsca i czasu korzystania z utworu. Jeżeli umowa licencyjna nie będzie zawierać tych postanowień, zastosowanie znajdzie przepis art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych, który stanowi, iż „umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej”. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Autorskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa autorskiego. Zapraszamy do serwisu.