Jeżeli konsument wystąpił z powództwem przed sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy czy możliwa jest zmiana sądu, rozpoznającego sprawę konsumenta?

Violetta Szpakowska

Możliwa jest zmiana sądu. W tym przypadku należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem właściwym ze względu na oddział przedsiębiorcy, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania konsumenta (art. 33 kpc). Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>