Co oznacza „wadliwość rzeczy sprzedanej”?

Angelika Marszałek

Z ustaleń wynika że przywrócona zostanie do obiegu prawnego konstrukcja  wady , zwiększy to  swobodę  konsumenta  co do wyboru  uprawienia z jakiego  może skorzystać  w przypadku wadliwości  rzeczy sprzedanej  , przywróci to   żądania  obniżenia ceny będzie odstąpieniem od umowy  od razu po stwierdzeniu wadliwości , bez konieczności naprawy lub wymiany towaru.

Angelika Marszałek