Co z długami przedsiębiorstwa przy jego zapisie windykacyjnym?

Wacława Przybyło

Długi nie przechodzą na zapisobiercę windykacyjnego oraz nie ma zastosowania reguła odpowiedzialności solidarnej z art. 55 [4] k.c. Zastosowanie mają przepisy prawa spadkowego, dotyczące odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe. 

Paweł Panaś