Czy odwołany członek zarządu może wnieść powództwo o uchylenie uchwały?

Iga Dereń

Zgodnie z poglądami doktryny (znajdującymi odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego) podmiot, który wnosi powództwo w momencie dokonywania czynności wnoszenia powództwa, musi być członkiem organu, co oznacza, że odwołany członek zarządu nie może wystąpić z takim powództwem. Jeśli uchwała narusza prawa takiego członka może on jednak skorzystać z instrumentów, które występują na gruncie prawa cywilnego, czy prawa pracy.

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>