Czy orzecznictwo choć trochę przybliża co oznacza świadome i swobodne wyrażenie woli?

Krystian Kosecki

Do tego zagadnienia odniósł się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2004 r. (III CK 523/02), w którym wskazano, że stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli może być rozumiany tylko jako taki stan, w którym możliwość wolnego wyrobu jest całkowicie wyłączona. Sugestia osób trzecich nie wyłącza zaś swobody powzięcia decyzji.

Marta Nowocień