Czy prawa z akcji powstają przed rejestracją spółki akcyjnej?

Kamila Żylińska

Tak. Akcje powstają już w momencie zawiązania spółki akcyjnej, czyli po objęciu wszystkich akcji spółki przez akcjonariuszy. Według niektórych przedstawicieli doktryny, w momencie zawiązania spółki akcyjnej mamy do czynienia z ekspektatywą praw z akcji, jednakże art. 11 KSH (stanowiący, że do spółki akcyjnej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej po jej wpisie do rejestru) jednoznacznie przesądza o istnieniu praw z akcji w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a jej wpisem do rejestru.

Łukasz Klafka