Czy strony mogą umówić się co do prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia własności intelektualnej?

Paula Słowik

Wybór prawa w tej materii został wykluczony w art. 8 ust.3 rozporządzenia Rzym II.

Paula Słowik