Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: decyzja

Artykuły

  • Decyzja jako dokument elektroniczny 25/08/2014

    Decyzja jako dokument elektroniczny

    Decyzja administracyjna stanowi jednostronne wyrażenie woli organu administracyjnego skierowanego do określonego adresata wywołując przy tym określone skutki prawne . Rozstrzygnięcie sprawy określa daną sytuację co do jej istoty w całości lub w części. Tradycyjne metoda wydania decyzji zostanie zastąpione formą elektroniczną stanowiącą dokument elektroniczny. więcej >>

  • Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym 20/12/2011

    Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

    Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm. więcej >>