Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: likwidacja

Artykuły

 • Syndyk w postepowaniu upadłościowym  18/05/2015

  Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

  Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać  i wydać swój majątek syndykowi. więcej >>

 • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

  Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

  Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

 • Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT. 24/10/2012

  Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT.

  Podatnik likwidujący działalność gospodarczą często posiada na stanie magazynowym niesprzedane towary, od których odliczył podatek należny. Jak wygląda opodatkowanie tzw. remanentu likwidacyjnego? więcej >>

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej 02/07/2012

  Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej

  Dokonanie likwidacji masy upadłościowej w skład której wchodzi przedsiębiorstwo odbywa się z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji instytucji przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan, bowiem, wysunięte zostało powiązanie składników materialnych wchodzących w jego skład oraz ich znaczenie gospodarcze, co z resztą jest przejawem zasady optymalizacji wyrażonej w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm. powoływana dalej jako PrUpN). więcej >>

 • Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży 14/06/2012

  Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży

  Upadłość likwidacyjna jest jednym ze sposobów przeprowadzenia właściwego postępowania egzekucyjnego obok upadłości układowej. Likwidacja masy upadłości najczęściej przybiera formę sprzedaży. Zanim jednak do likwidacji dojdzie syndyk obowiązany jest do wykonania szeregu czynności o charakterze przygotowawczym. więcej >>

 • Likwidacja spółki jawnej 11/01/2012

  Likwidacja spółki jawnej

  Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jej likwidacja zachodzi w przewidzianych prawem wypadkach. Do likwidacji dochodzi w celu spłaty długów spółki, a także podziału zysków, o ile takowe istnieją, między dotychczasowych wspólników. Poniżej tym, jak wygląda postępowanie likwidacyjne więcej >>

 • Likwidacja spółki jawnej 04/01/2012

  Likwidacja spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki jawnej następuje w momencie jej wykreślenia z rejestru sądowego. Wykreślenie spółki z rejestru może być poprzedzone przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki, który ma na celu zakończenie bieżących spraw spółki oraz spieniężenie jej majątku. Sposób przeprowadzenia procesu likwidacji został uregulowany w art. 67-85 Kodeksu spółek handlowych. więcej >>