Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Może jednak po pewnym czasie zrezygnować z tego zwolnienia lub utracić do niego prawo. W takiej sytuacji bardzo często zadawane jest pytanie, czy prawidłowe będzie odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem rejestracji, a stanowiących koszty prowadzenia działalności.

Zagadnienie to było wielokrotnie poruszane w orzecznictwie, w którym sformułowano tezę, że zarejestrowanym podatnikiem VAT należy być w momencie dokonania odliczenia (tj. złożenia deklaracji) a niekoniecznie w chwili dokonania zakupu.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika bowiem, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie dokonania zakupu czy otrzymania faktury dokumentującej go. Status podatnika VAT czynnego nie jest zatem potrzebny do nabycia prawa do odliczenia, które następuje w momencie otrzymania faktury, a dopiero wtedy, gdy chce to uprawnienie zrealizować.

Taki pogląd wyrażony został m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 04.06.2008 r. nr ILPP2/443-229/08-2/MN, w której czytamy, że „(…) prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Należy bowiem rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa.”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma możliwość odliczenia podatku w ciągu trzech okresów rozliczeniowych (tzn. w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę lub w ciągu dwóch kolejnych). W związku z tym, możemy po rejestracji odliczyć podatek z miesiąca, za który składamy pierwszą deklarację oraz z dwóch poprzednich miesięcy.

Na przykład, dokonując rejestracji w październiku, możemy uwzględnić zakupy dokonane także we wrześniu i w sierpniu. Ważne jest jednak, by zostały one nabyte w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej. 

Polecane

Najnowsze