Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: upadły

Artykuły

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego 13/01/2014

  Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego

  Skutki, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości w stosunku do zobowiązań upadłego reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Powstałe skutki różnią się w przypadku przeprowadzenia upadłości likwidacyjnej jak i upadłości układowej. więcej >>

 • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

  Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

  Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

 • Oddłużenie upadłego 18/07/2012

  Oddłużenie upadłego

  Instytucja oddłużenia z angielskiego fresh start służy umożliwieniu uczciwemu dłużnikowi nowego startu, wolnego od obciążeń. Polega ona na umorzeniu całości lub części niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań upadłego. Uregulowana została w art. 369 - art. 370 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm. zwana dalej PrUpN). więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli. 25/04/2012

  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli.

  W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 179 poz. 1361 zwana dalej PrUpN) można wskazać dwa etapy postępowania upadłościowego. Mianowicie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe w opcji likwidacyjnej bądź układowej. Aby mógł się rozpocząć drugi etap, sąd musi najpierw wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zanim do tego dojdzie sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli. więcej >>