Zakazane reklamy

Prawo i uczucia

Zgodnie z polskim prawem nie ma pełnej dowolności w treści tworzonych reklam. Zagadnienie ograniczeń obejmuje reklamę w każdej jej postaci: radiowej, telewizyjnej, prasowej, reklamy dostępnej w miejscach publicznych (np. bilbordy czy plakaty) i najnowszy rodzaj reklamy -reklamę internetową.

Reklama nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz nie może uchybiać godności ludzkiej. Przede wszystkim nie może nawoływać do nienawiści rasowej czy etnicznej, nie może wykorzystywać uprzedzeń wynikających z przynależności religijnej czy orientacji seksualnej. Nie może również wykorzystywać lub ośmieszać cudzej choroby lub niepełnosprawności.

Reklama nie może wprowadzać klienta w błąd i nie może odwoływać się do uczuć poprzez wywoływanie lęku lub wykorzystywanie przesądów. Przeciętny odbiorca nie może mieć po obejrzeniu reklamy naruszonego poczucia bezpieczeństwa (np. tylko nasz program antywirusowy skutecznie ochroni twój komputer, twój samochód może paść łupem złodziei jeśli nie kupisz naszego urządzenia)

Reklama nie może również odwoływać się do uczuć bazując na łatwowierności dzieci. W niektórych krajach reklama adresowana do dzieci jest zakazana, w Polsce zakazana jest reklama wykorzystująca łatwowierność dzieci, co jednak jest kontrowersyjne, ponieważ co do zasady każda reklama kierowana do dzieci musi ze swej istoty opierać się na ich łatwowierności i tym samym większej potrzebie posiadania nawet rzeczy zupełnie nieprzydatnych, bądź zbliżonych do tych, które już posiadają.

Uciążliwość i nierzetelność

Kolejnym zakazanym rodzajem reklamy jest reklama uciążliwa polegająca na ingerencji w sferę prywatności adresata np. poprzez uporczywe wysyłanie spamu do skrzynki mailowej czy nagabywanie w miejscach publicznych.

Reklama nie może mieć formy ukrytej np. poprzez podawanie wyników sondażu czy opinii ekspertów sprawiających wrażenie rzetelnie przekazywanych informacji statystycznych bądź naukowych. Podobnie rzecz się ma z reklamą porównawczą bazującą na schemacie „u nas taniej/szybciej/lepiej niż u naszego konkurenta”. Reklama taka nie jest jednak zakazana jeśli zawiera rzetelne, obiektywne informacje zgodne ze stanem faktycznym w danym czasie oraz nie narusza interesów konkurenta, nie wykorzystuje jego renomy i nie narusza prawa własności przemysłowej.

Naruszenia zakazów dotyczących reklamy są czynami nieuczciwej konkurencji.

Polecane

Najnowsze