Czym jest szkoda majątkowa według prawa? Odszkodowania za szkody materialne, majątkowe

Czym jest szkoda majątkowa według prawa? Odszkodowania za szkody materialne, majątkowe

Żeby otrzymać odszkodowanie, musimy doświadczyć szkody, czyli straty w rzeczach osobistych. Czym dokładnie jest szkoda, jakie są jej rodzaje i co się do niej zalicza? Postaramy się wyjaśnić na przykładach, by dogłębniej zrozumieć samo pojęcie szkody materialnej.

Czym jest szkoda materialna?

Prawnie nie istnieje żadna definicja szkody. Nie ma zapisu w prawie cywilnym, który definiowałby pojęcie szkody. Zwykliśmy mówić, że szkoda materialna, inaczej jeszcze nazywana szkodą rzeczową, powstaje kiedy dochodzi do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia, posiadanych przez nas dóbr materialnych, przedmiotów. Określenie szkody można przypisać do każdego uszczerbku na naszych dobrach osobistych i interesach. Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, tak by pokryło wszystkie spowodowane straty. W uzyskaniu odszkodowania za szkodę majątkową może pomóc kancelaria prawna Ofn.com.pl. Warto skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ ubezpieczyciele często zaniżają kwotę, która miałaby rekompensować uszkodzenia.

Rodzaje szkody majątkowej

Wyróżnia się dwa rodzaje szkód, jeden dotyczy straty (damnum emergens), a drugi utraconych korzyści (lucrum cessans). Strata polega na zmniejszeniu dóbr materialnych w wyniku zdarzenia powodującego szkodę. Utracone korzyści zaś odnoszą się do sytuacji, w których poszkodowany zostaje pozbawiony możliwości potencjalnego zarobku.

Co zalicza się do szkody majątkowej?

W przypadku szkód majątkowych najczęściej mówi się o nagłych sytuacjach i zdarzeniach losowych, które doprowadziły do powstania szkody. Mogą to być przypadkowe sytuacje jak zalanie mieszkania przez sąsiada, czy katastrofy naturalne jak powódź. Do szkody majątkowej zaliczamy:

 • zalanie sufitu przez sąsiada,
 • zalanie mieszkania z winy spółdzielni – to ważne, odszkodowanie w przypadku zalania przysługuje tylko, jeśli sami nie spowodowaliśmy strat,
 • zniszczenie samochodu w wyniku kolizji,
 • zniszczenie sklepu i kradzież towaru,
 • pożar,
 • huragan,
 • katastrofę budowlaną,
 • kradzież cennych przedmiotów z mieszkania,
 • umyślne zniszczenie cennej rzeczy osoby poszkodowanej,
 • gradobicie (szczególnie w przypadku samochodu, ale może też tyczyć się mieszkania, jeśli np. grad uszkodzi okna).

Do szkody majątkowej często też możemy zaliczyć szkodę na mieniu, która nie tylko skutkuje prawem do zadośćuczynienia, ale może też wymagać odszkodowania za szkodę majątkową.

Odszkodowania za szkody materialne

W przypadku zniszczenia mieszkania przez warunki pogodowe lub z winy innej osoby niezwłocznie trzeba wykonać zdjęcia szkód, a następnie zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel nie jest chętny na przyznanie odszkodowania i często je zaniża, w takich sytuacjach lepiej jest udać się do prawnika, by pomógł odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać:

 • numer polisy,
 • dane ubezpieczenia,
 • szczegółowe dane dotyczące szkody: kiedy powstała, kiedy została zauważona,
 • miejsce szkody,
 • opis zajścia,
 • spis przedmiotów, które uległy zniszczeniu,
 • kto odpowiada za szkody.

Będą też potrzebne oględziny rzeczoznawcy, który wykona ogólny kosztorys naprawy szkód. Jeśli zdaniem poszkodowanego, koszt remontu jest zbyt niski, można się odwołać.

Polecane

Najnowsze