Obowiązek wystawienia faktury do paragonu

Obowiązek wystawienia faktury do paragonu

Obowiązek wystawienia rachunku, do którego zaliczana jest również faktura, został uregulowany w art. 87 ordynacji podatkowej. Sprzedawca został zobowiązany do wystawienia faktury na żądanie kupującego w terminie do 3 miesięcy od wydania towaru bądź wykonania usługi. Ustawodawca nie zakazał wystawiania faktury w terminie późniejszym, pozostawił to jednak do wyborowy podatnika.

Z obowiązku wystawiania rachunku ustawodawca wyłączył rolników, którzy dokonują sprzedaży wyrobów własnych zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, pod warunkiem, że nie są one przerobione przemysłowo. Sprzedaż ta nie może być jednak dokonywana w odrębnych, stałych miejscach sprzedaży.

Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez nabywcę. Jeżeli zaś zgłoszenie zostało dokonane przed wydaniem towaru bądź usługi w terminie 7 dni od wydania towaru bądź wykonania usługi.

W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rejestrowania jej za pomocą kasy rejestrującej, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru, bądź wykonania usługi. Oznacza to, że późniejsze wystawienie faktury do paragonu jest obojętne podatkowo i nie powoduje żadnego wpływu na zmianę powstałego wcześniej obowiązku.

Polecane

Najnowsze