Podwyżka podatku od nieruchomości w 2012r.

Podwyżka podatku od nieruchomości w 2012r.

Nowe górne stawki w podatku od nieruchomości w 2012r.:

1. od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1m2 powierzchni;

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1m2 powierzchni;

2. od budynków i ich części:

a. mieszkalnych 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Ostateczna decyzja o wysokości stawek podatku od nieruchomości należy do rady gminy, która w drodze decyzji określa ich wysokości. Nie mogą one jednak przekroczyć określonych przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatku.

Polecane

Najnowsze