4. Czego dotyczy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowego?

Maksymilian Furmaniak

Certyfikat księgowego można uzyskać zdając egzamin przeprowadzony przez Ministerstwo Finansów z wynikiem pozytywnym, który dotyczy dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, podstaw prawa gospodarczego i cywilnego oraz rachunkowości na podstawie przepisów zawartych w art. 76e ust. 1 Ustawy o Rachunkowości

Bogusław Kamczyk