Czy decyzja wydana ze złamaniem zakazu z art. 139 k.p.a. (zakaz reformationis in peius) będzie z samego faktu złamanie tego przepisu decyzją nieważną?

Angelika Białecka

Nie, zgodnie z prezentowanym przez doktrynę poglądem, decyzja administracyjna korzysta z atrybutu domniemania prawidłowości (z atrybutu tego nie korzystają tak zwane decyzje nieistniejące). Oznacza to, że ma ona moc obowiązującą do momentu, gdy nie zostanie we właściwym trybie wyeliminowana z obrotu prawnego.

M. R.