Czy orzeczenie zapadłe w postępowaniu dotkniętym nieważnością jest nieważne?

Sławomir Cichoński

Orzeczenie wywiera skutki prawne i podlega wykonaniu podobnie jak każde inne orzeczenie.

Agata Jakieła

Powiązany artykuł