Czy przewidziana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona zbiorowego interesu konsumentów wyłącza zastosowanie przepisów innych ustaw?

Czesława Gałkowska

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>