Kto może być pośrednikiem w obrocie nieruchomościami?

Jan Łuniewski

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być osoba, która uzyskała licencję zawodową i została wpisana do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami. Uzyskanie licencji jest potwierdzane wydaniem świadectwa. Licencję można nadać osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,

3) posiada wyższe wykształcenie,

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (chyba, że program ukończonych studiów wyższych uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami co stwierdza w zaświadczeniu uczelnia),

5) odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Obecnie nie ma wymogu zdawania państwowego egzaminu.

 

Michał Stawiński