Co otrzymujemy w wyniku przeprowadzenia tego badania?

Co otrzymujemy w wyniku przeprowadzenia tego badania?
Lidia Żółtowska

 Wynik due diligence zawierany w tzw. due diligence report, który wskazuje na istniejące ryzyka, niecodzienne zdarzenia faktyczne i prawne oraz na niewyjaśnione jeszcze okoliczności oraz identyfikuje te obszary i ryzyka. Na tym polega właśnie cel prawnego due diligence, a mianowicie na identyfikacji ryzyk, które mogą mieć wpływ na planowane połączenie jak również i dalsze funkcjonowane spółki po dokonaniu połączenia

Michał Plewiński