Co oznacza, że odpowiedzialność menedżera zatrudnionego na podstawie kontraktu ma charakter nielimitowany?

Patrycja Zawisza

Oznacza to, że możliwe jest dochodzenie rekompensaty z całego majątku menedżera, a jego odpowiedzialność nie jest ograniczona kwotowo (tak jak w przypadku pracownika), chyba że strony odmiennie uregulują tę kwestię w zawartej przez siebie umowie cywilnoprawnej (kontraktu).

Liliana Kubala

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>