Co to jest zasada de minimis?

Zenon Soroka

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, jeżeli wywiera wpływ na handel między państwami członkowskimi. Aby poprawnie zastosować tę normę do rzeczywistości, ówczesny Europejski Trybunał Sprawiedliwości sformułował zasadę de minimis, według której wpływ na handel, aby był niezgodny z prawem wspólnotowym, musi być znaczny. Zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu z 2001 roku, znaczny wpływ na handel występuje wtedy, gdy łączny udział w rynku wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w zmowie przekracza 10% w przypadku konkurentów i 15% w przypadku przedsiębiorstw nie będących konkurentami.

Piotr Gamian

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>