Czy art. 427 k.c. ma zastosowanie do dwóch małoletnich znajdujących się pod nadzorem jednej osoby?

Wawrzyniec Michalczuk

Tak ma to miejsce w stosunkach szkolnych czy w zakładach wychowawczych

Natalia Słomowska