Czy dokonana autoryzacja zwalnia dziennikarza z odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego?

Dionizy Brzeski

Nie. Zgodnie z art. 38 PrPras odpowiedzialnymi za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego są jego autor, redaktor prowadzący lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału. Nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. Autoryzacja może co najwyżej poszerzyć krąg osób odpowiedzialnych za treść wypowiedzi o osobę informatora.

Agata Wróbel