Czy odpis księgi wieczystej drogą elektroniczną ma jakąś ważność?

Angelika Marszałek

Po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia wniosku jest on dostępny przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku , a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Angelika Marszałek