Czy prowadzenie nieodpłatnych zajęć tanecznych jest działalnością gospodarczą?

Czy prowadzenie nieodpłatnych zajęć tanecznych jest działalnością gospodarczą?
Eleonora Skarżyńska

Nie. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jedną z przesłanek uznania danej działalności za działalność gospodarczą jest jej zarobkowy charakter. Jeżeli zajęcia prowadzone są nieodpłatnie nie można mówić o wykonywaniu działalności gospodarczej.   

Aleksandra Kuleczko