Czy tylko przepisy KC i KSH wskazują na formy pełnomocnictwa?

Kamil Gonera

Nie, takie postanowienia znajdują się także w innych ustawach. Np. kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga pełnomocnictwa z podpisem urzędowo poświadczonym w przypadku pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Pełnomocnictwo takie musi także wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Jednak zawarcie takiego małżeństwa nie jest regułą. Wykorzystanie pełnomocnictwa musi nastąpić z ważnych powodów i wymaga zezwolenia sądu. 

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>