Urlop rodzicielski – dodatkowe uprawnienia pracownicze

Urlop rodzicielski – dodatkowe uprawnienia pracownicze

Urlop rodzicielski jest dodatkowym rodzajem urlopu jaki przysługuje pracownicy-matce, zaraz obok urlopu macierzyńskiego (wymiar zależny od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie) i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni albo do 8 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie).

Wymiar urlopu

Urlop rodzicielski może być wykorzystany bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim (wykorzystanym w pełnym wymiarze). Pracownikowi przysługuje urlop do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zasady

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo albo maksymalnie w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadająca bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Nowością w zakresie pracowniczych uprawnień rodzicielskich jest fakt, iż z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka.

Urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnić wniosek pracownika.

Podsumowanie

Wraz z wprowadzeniem zapisu dotyczącego urlopu rodzicielskiego rozbrzmiały głosy, iż obecnie urlop macierzyński wynosi 1 rok. Słuszną uwagą jest, iż to nadal do decyzji matki należy jak długo będzie przebywać na „urlopie macierzyńskim”. Ustawodawca dał możliwość wydłużenia tego uprawnienia. Przykładowo, przy urodzeniu tylko jednego dziecka przy porodzie – urlop ten może wynosić 1 rok. Najpierw 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, później 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, co razem daje 52 tygodnie. W przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie, łączna liczba tygodni urlopu ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Polecane

Najnowsze