Dlaczego potracenie jest odmiennie uregulowane w przypadku postępowania upadłościowego?

Jan Dąbkowski

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze zawarte są głównie ograniczenia potrąceń wzajemnych wierzytelności. Ma to na celu uniknięcie spekulacji wierzytelnościami.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>