Jaka skarga nie zostanie przez ETPC dopuszczona do rozpoznania?

Regina Trzcińska

Trybunał nie rozpozna skargi anonimowej, wcześniej już rozpoznanej, złożonej przeciwko osobom prywatnym, firmom, jednostkom nie wypełniającym funkcji władzy publicznej; wniesioną po terminie czy w inny sposób niezasadnej ( niewykorzystanie wcześniej krajowej drogi odwoławczej; zarzucanie pogwałcenia prawa niezagwarantowanego przez Konwencję).

Aleksandra Kuleczko

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>