Jakie są inne formy wniesienia opłaty za zaświadczenie z KRK ?

Angelika Marszałek

Tradycyjna forma wniesienia opłaty  została zachowana  w formie znaków opłaty sądowej, lub gotówką w kasie Sądu , bądź na rachunek bankowy . Natomiast jeżeli będziemy korzystać z drogi elektronicznej  opłatę musimy uiścić tylko i wyłącznie za pomocą elektronicznej platformy.

Angelika Marszałek