Kto może wystawić skierowanie na rehabilitację?

Paula Słowik

Podobnie jak do lekarza specjalisty, na świadczenie rehabilitacji leczniczej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a więc:

• lekarz mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, lub

• lekarz zatrudniony w jednostce, która zawarła taką umowę.

 

Paula Słowik