Kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

Elena Pietruszka

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające odpowiednie do wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane.

Dominika Miśkiewicz

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>