Kto stwierdza, że testator nie działał świadomie i swobodnie?

Rafał Kozakiewicz

Ocenić mogą to np. biegli. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 grudnia 1998r. (II CKN 111/98) podkreślił, że wskazanym jest aby opinia sądowo – psychiatryczna była wykonana zespołowo. Pozwala to na uzupełnienie i konfrontację poglądów.

Marta Nowocień