Która z form umowy menedżerskiej – kontrakt czy umowa o pracę jest korzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy (zatrudniającego), w przypadku (woli) chęci zakończenia dotychczasowej współpracy z menedżerem i rozwiązania umowy?

Milena Niedziela

Większą swobodę w tym zakresie daje niewątpliwie kontrakt menedżerski, który zgodnie z ogólnymi przepisami może zostać rozwiązany przez każdą ze stron w dowolnym czasie. (Strony umowy mogą oczywiście regulując tę kwestię zawęzić dopuszczalność jej wypowiedzenia do ściśle oznaczonych sytuacji). Inaczej jest w przypadku umowy o pracę, bowiem z samej istoty jej zawarcia wynikają pewne gwarancje dla pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy możliwość rozwiązania umowy o pracę ograniczona jest do enumeratywnie wymienionych przypadków, a zasadność dokonanego rozwiązania umowy może zostać poddana kontroli sądu pracy.

Liliana Kubala

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>