Na jakich zasadach można potrącać należności wierzyciela oraz upadłego w postępowaniu upadłościowym?

Emilia Baran

Są to odmienne zasady niż te wskazane w k.c. Jest to zatem regulacja szczegółowa zawarta odpowiednio w art. 89 PrUpN oraz art. 93 - 96 PrUpN.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>