Obok mojego domu nieruchomość ma zostać wywłaszczona. Boję się, że po tym (powstanie na tym miejscu parking) także i dla mnie będzie to uciążliwe, z powodu hałasu, spalin itp. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy da się jakoś zapobiec tym obciążeniom?

Marek Kotula

Jeżeli zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o wywłaszczeniu należy ustanowić niezbędne służebności oraz ustalić obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązki te ciążą na wywłaszczającym (występującym z wnioskiem o wywłaszczenie).

Piotr Gamian