W jakim terminie powinno nastąpić wydanie nieruchomości po wywłaszczeniu jej na cele EURO 2012?

Martyna Chlebowska

Termin na wydanie nieruchomości, a także na opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna (art. 24 ust. 6 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy EURO2012).

Piotr Gamian