Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: cudzoziemiec

Artykuły

  • Status przedsiębiorcy zagranicznego 20/04/2015

    Status przedsiębiorcy zagranicznego

    W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalności gospodarcza na terenie Polski. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest ustalenie przesłanek które decydują statusie przedsiębiorcy. więcej >>

  • Cudzoziemiec jako przedsiębiorca prawa polskiego 25/02/2011

    Cudzoziemiec jako przedsiębiorca prawa polskiego

    Pojęcie „przedsiębiorca” jest pojęciem niejednorodnym treściowo, gdyż w zależności od danej regulacji pranej jest ono różnie definiowane. W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o statusie osoby fizycznej, jako przedsiębiorcy prawa polskiego, rozstrzyga jedynie okoliczność wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej na terytorium RP, co w równym stopniu dotyczy zarówno osoby fizycznej, jak i cudzoziemca. więcej >>