Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: potrącenie

Artykuły

  • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

    Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

    Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

  • Zarzuty przysługujące przejemcy długu 14/10/2011

    Zarzuty przysługujące przejemcy długu

    W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>