Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: testament

Artykuły

 • „Wydziedziczenie” – kiedy jest możliwe i jak poprawnie go dokonać? 11/02/2014

  „Wydziedziczenie” – kiedy jest możliwe i jak poprawnie go dokonać?

  Często trudne relacje rodzinne prowadzą do konfliktów, które powodują, że chcemy członków rodziny wydziedziczyć. Polskie przepisy przewidują na takie okoliczności konkretne sytuacje i instytucje, które często bywają mylone. Czym tak naprawdę jest wydziedziczenie w rozumieniu kodeksu cywilnego? więcej >>

 • Świadek przy sporządzaniu testamentu 27/12/2012

  Świadek przy sporządzaniu testamentu

  Kodeks cywilny wprowadza instytucję świadka przy sporządzaniu testamentu. Przepisy ściśle określają liczbę takich świadków, a także warunki, jakie musi spełniać taki świadek. Po co ustawodawca wprowadził taką instytucję i jakie regulacje przewidziane są w tym zakresie? więcej >>

 • Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu 27/06/2012

  Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu

  Testament powinien być wyrazem swobodnej woli wyrażonej przez testatora. Postanowienia kodeksu cywilnego przewidują takie sytuacje, w których testament sporządzony jest w wypadku występowania wad oświadczeń woli. Skutkują one nieważnością testamentu. Przypadki takie uregulowane są w art. 945 kodeksu cywilnego. Jakie więc wady oświadczeń woli powodują, że sporządzony testament nie jest ważny? więcej >>

 • Testament notarialny 22/06/2012

  Testament notarialny

  Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że testament może występować w formie zwykłej lub szczególnej. Do testamentów szczególnych należą testamenty ustny, podróżny i wojskowy. Natomiast testamenty zwykłe to testamenty własnoręczny, allograficzny i notarialny. Jakie wymogi przewidział ustawodawca jeśli spadkodawca chce, aby jego testament był sporządzony przed notariuszem? więcej >>

 • Testament własnoręczny 24/02/2012

  Testament własnoręczny

  Zgodnie z przepisem art. 926 k.c. powołanie do dziedziczenia może wynikać z ustawy lub z testamentu. Zgodnie z art. 949 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to najprostsza i najłatwiejsza do zrealizowania forma testamentu. Spadkodawca może więc sporządzić testament samodzielnie i własnoręcznie. Jak należy go sporządzić? Jakie są warunki, aby był ważny? Jakie elementy musi zawierać? więcej >>

 • Wykonawca testamentu – prawa, obowiązki, kwestie formalne 29/11/2011

  Wykonawca testamentu – prawa, obowiązki, kwestie formalne

  Problematyki wykonawcy testamentu dotyczą artykuły 986-990 Kodeksu Cywilnego. Regulacja ta została znowelizowana ustawą z 18 marca 2011 r., zmieniającą Kodeks z dniem 23 października 2011r. Kwestie formalne - procesowe uregulowane zostały natomiast w artykułach 664-665 Kodeksu Postępowania Cywilnego. więcej >>

 • Wydziedziczenie, czyli jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku 23/11/2011

  Wydziedziczenie, czyli jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku

  Instytucja wydziedziczenia – przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby  rozrządzenie spadkodawcy wywołało skutki prawne w postaci pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku. więcej >>

 • Zapis windykacyjny – zmiany w dzidziczeniu 14/11/2011

  Zapis windykacyjny – zmiany w dzidziczeniu

  23 października 2011 roku zostały znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw przepisy Kodeksu cywilnego, które wprowadziły do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego. Funkcjonuje on obok zapisu zwykłego (który zmienił swoją nazwę). Od tej pory spadkodawca może rozporządzić poszczególnym składnikiem swojego majątku na rzecz poszczególnych osób. więcej >>

 • Dział spadku – czym jest i po co się go stosuje? 06/10/2011

  Dział spadku – czym jest i po co się go stosuje?

  Dział spadku jest istotną instytucją prawa. Często bowiem dochodzi do sytuacji, gdy po spadkobiercy dziedziczy kilka osób. Wspólność, jaka pomiędzy nimi powstanie, nie ma charakteru całkowitego. Prawo niesie rozwiązania, jak podzielić odziedziczony majątek pomiędzy poszczególnych spadkobierców. więcej >>

 • Sądowe stwierdzenie nabycia spadku 04/10/2011

  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to zagadnienie prawne, które każe sięgać zarówno do rozwiązań prawa procesowego, jak i materialnego. Ze względu na wagę tematyki należy wiedzieć jak i kiedy może dojść do sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Wiedzę tę należy zaczerpnąć z kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. więcej >>

 • Zachowek – ochrona interesów najbliższych krewnych zmarłego cz.1 13/09/2011

  Zachowek – ochrona interesów najbliższych krewnych zmarłego cz.1

  Prawo spadkowe jest bardzo mocno oparte na więziach rodzinnych. Tak też jest z instytucją zachowku. Służy ona temu by chronić interesy najbliższych osób spadkodawcy. Ale po co to robić, skoro swoboda testowania to jedno z największych przywilejów w prawie spadkowym?! więcej >>

 • Testament ustny jako szczególna forma testamentu. 10/03/2011

  Testament ustny jako szczególna forma testamentu.

  Testament stanowi akt woli spadkodawcy umożliwiający mu zrealizowanie swoich subiektywnych zamierzeń co do swego majątku na wypadek śmierci. W sytuacjach gdy sporządzenie testamentu zwykłego może okazać się niemożliwe lub nader utrudnione ustawodawca daje możliwość sporządzenia testamentu w szczególnej formie. Takim testamentem szczególnym jest testament ustny. więcej >>

 • Testament – jaką powinien mieć formę, by spełniał wymogi prawa? 01/12/2010

  Testament – jaką powinien mieć formę, by spełniał wymogi prawa?

  Przepisy prawne przewidują bogatą regulację na temat formy testamentu. Prawo jest w tej kwestii bardzo precyzacje i dokładnie wskazuje wymogi dla formy testamentu. Przepisy wskazują 3 formy zwykłe i 3 szczególne. Jakie więc testamenty możemy sporządzić i w jakich okolicznościach? więcej >>

 • Treść testamentu – czy rzeczywiście jest tak prosta? 16/11/2010

  Treść testamentu – czy rzeczywiście jest tak prosta?

  Testament wydaje się być czynnością nieskomplikowaną. Niestety często nie zagląda się do przepisów prawnych i zapomina się o wymogach przewidzianych dla testamentów. Jak więc sporządzić testament, by był ważny i co można w nim zamieścić, aby spełnić wymogi przepisów prawa? więcej >>

 • Dziedziczenie - kiedy ustawa, a kiedy testament? 12/10/2010

  Dziedziczenie - kiedy ustawa, a kiedy testament?

  Kiedy dochodzi do dziedziczenia spadku nie zawsze wiadomo, czy nastąpi ono według przepisów ustawy, czy na podstawie testamentu, sporządzonego uprzednio przez zmarłego. Przepisy tę kwestię regulują w sposób kompletny, ale przecież nie wszyscy musimy je znać. Jakie są więc zasady dziedziczenia? więcej >>

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia - przydatna nowość 12/10/2010

  Notarialne poświadczenie dziedziczenia - przydatna nowość

  Od 2 października 2008 r. notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Nie jest już konieczne sądowe stwierdzenie nabycia spadku poprzedzone postępowaniem w sądzie. Czy nowa czynność notarialna jest przydatna i przede wszystkim, czy jest dla nas opłacalna? więcej >>